Свържете се с нас

Организационен екип на Нове АД Холдинг:

Информация за контакт

Десислава Виткова
моб. тел.: 0888 606 626
моб. тел.: 0888 332 130
e-mail: sportist2017@nove.bg