Вот на публиката – Регламент

РЕГЛАМЕНТ ЗА ГЛАСУВАНЕ В АНКЕТАТА
„СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА НА БЪЛГАРИЯ – ВОТ НА ПУБЛИКАТА“

 

 

 

Правила и условия за гласуване

 

Анкетата „Вот на публиката“ се провежда изцяло онлайн на адрес www.sportistnagodinata.bg/вот-на-публиката .

Всеки участник във вота е необходимо да притежава валиден е-mail адрес и да попълни своите имена, телефон и e-mail адрес, които се съхраняват в съответстиве с политиката ни за лични данни

За да бъде валидно гласуването, участниците трябва да потвърдят своя вот чрез линк, изпратен на предоставения от тях e-mail адрес.

Всеки участник има право еднократно да номинира (чрез попълване на формата за гласуване) един спортист. Атлетът, събрал най-много точки, ще спечели наградата „Вот на публиката“.

 

 

Правила и условия за участие в томболата

 

Организатор на промоционалната активност ВОТ НА ПУБЛИКАТА, е НОВЕ АД ХОЛДИНГ („Организатор“), със седалище и адрес на управление: София, ул. „Московска“ 43 , с ЕИК: 121024920

 

I. Предмет

 

1. Организаторът предоставя възможност на всички физически лица, навършил 18 години, с валиден имейл адрес, да участват в Кампания “Вот на Публиката”, организирана съвместно от “Спортист на Годината на България” и “Еврофутбол”. Всеки, който е посочил своя спортен фаворит в онлайн платформата за гласуване Вот на Публиката и е потвърдил гласа си след получаване на автоматизирано съобщение от Организатора с инструкции, участва в томболата за спечелването на 50 двойки покани за присъствие на церемонията по награждаване на “Спортист на Годината на България” за 2019, която ще се проведе в София, на 19.12.2019 г.

 

II. Участници

 

2. Участници в кампанията могат да бъдат всички физически лица, навършил 18 години, граждани на Република България, които притежават валиден имейл адрес.
3. Участници в кампанията не могат да бъдат служители на Организатора, техни съпрузи или роднини, както и свързани с Организатора юридически лица по смисъла на Търговския закон.

 

III. Период

 

4. Кампанията „Вот на Публиката“ се провежда в периода:
Начало – 29.11.2019 г. 
Край – 12.12.2019 г., (включително)

 

Кампанията се организира на територията на Република България.

 

IV. Награда

 

5. Всеки, който е гласувал за своя спортен фаворит на адрес: https://sportistnagodinata.bg/вот-на-публиката  и е потвърдил гласа си, участва в томболата за две от общо 100 бр. покани за церемонията по награждаване „Спортист на годината на България“.

Коментари на лични съобщения до страниците „Спортист на годината“ и „Еврофутбол“ във Фейсбук, публикуване на коментари под промоционални постове, както и изпратени мейли към неофициално комуникирани от Организатора или несъществуващи e-mail адреси, няма да бъдат считани за участие в томболата.

 

V. Победители

 

6. Победителите ще бъде изтеглени чрез жребий и уведомен на посочените от тях e-mail адреси в рамките на до 3 (три) работни дни след края на Кампанията.

7. Ако Победителите не се свържат с Организатора, в рамките на 72 часа след като са получили поздравителен имейл от Организатора, същият има право да изтегли нов победител.

9. Победителите няма да бъдат оповестени поименно в страниците във Фейсбук на „Спортист на Годината на България“ и „Еврофутбол“.

 

VI. Механизъм за участие

 

11. Всяко физическо лице, навършило 18 години, притежаващо валиден имейл адрес, гражданин на Република България, има право да участва в Кампанията.

12. Условието за участие в Кампанията е всеки потребител да посети уеб адреса https://sportistnagodinata.bg/вот-на-публиката да попълни своите име, фамилия, телефон за връзка и валиден e-mail адрес, както и да гласува за своя личен спортен фаворит за 2019 година в обозначените за целта полета. За да бъде счетен гласът за реален и потребителят да бъде включен в томбола за НАГРАДАТА, същият трябва да потвърди своя e-mail и вот, като за целта ще получи автоматизиран отговор на посочения e-mail от Организатора с описани инструкции.

13. Всеки участник има право да гласува по веднъж. 

 
VII. Лични данни

 

15. Личните данни на всички участници в Кампанията се обработват в съответствие с приложимото законодателство.

16. Организаторът обработва лични данни на печелившия само за целите на Кампанията.

17. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

18. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД.

19. Чрез участие в Кампанията, потребителите декларират съгласие си личните им данни да бъдат обработвани от Организатора по начините, описани в т. VII

 

VIII. Други условия

 

20. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Кампанията поради причини, които са извън неговия контрол (при форсмажорни обстоятелства, проблеми с достъпа до онлайн платформата за гласуване и т.н.)

21. Организаторът на промоцията не се задължава да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Кампанията.

22. Организаторът не носи отговорност за каквито и да вреди и пропуснати ползи, свързани с Кампанията.

23. Участвайки в тази Кампания, участниците приемат официалните правила и условия

24. Организаторът запазва правото си да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията, които могат да бъдат допълнени писмено в хода на Играта.

25. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинено от забавяне на доставчици на куриерски услуги, както и евентуални нанесени щети и дефекти.

26. При неспазване на някои от горепосочените правила или установяване на нарушения, участниците няма да бъдат включени във финалното теглене за награда.