СПРАВКА ЗА СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ

 

Ежегодно БТА изготвя справка за спортните постижения през изминалата година по поръчка на Нове АД Холдинг.

Справката се публикува на сайта на анкетата в .xls и .pdf формат.

 

Отговорността за пълнотата на информацията и коректността на данните е на БТА.

 

Тази справка НЕ Е списък с номинирани спортисти и отразява постигнатите резултати в първите три места на съответните състезания. Нейната функция е единствено спомагателна, а не насочваща или ограничаваща избора и вота!

 

Чувствйте се поканени да ни информирате за постижения, които могат да се допълнят в анкетата. Организационният екип ги изпраща в БТА за проверка и в случай на коректност и съответствие на формата на справката, се допълват.